top of page

כללי
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם היוצר קשר, המבקר ו/או רוכש מוצר באתר האינטרנט של "בומבה"  ו/או "עולם הגביעים" באמצעות רשת האינטרנט. המונח "אתר" להלן משמעו אתר האינטרנט של "בומבה"  ו/או "עולם הגביעים", שותפיו ו/או ספקיו, להלן: "החברה". האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

מידע ושינויים
כל מידע, מחירים ומפרטים טכניים באתר זה עלולים להיות נתונים לשינויים ללא התראה מוקדמת וללא התחייבות "החברה" לשמור המידע הישן.

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי "החברה", כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות ל"החברה", אלא אם כן נקבע באופן מפורש בין "החברה" לבין מי מספקיה כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו וכל מידע המופיע באתר (להלן: החומר המוגן). זכויות היוצרים תחולנה כאמור במלואן, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

כמו כן אין "בומבה"  ו/או "עולם הגביעים" יהיו אחראים על תוכן הנשלח אליהם להדפסה ע"י הלקוח. ידוע ללקוח כי כל חומר המועבר לקייס פור מי ו/או עולם הגביעים בע"מ הינו על אחריותו המלאה, וכי במקרה של הפרת זכויות יוצרים של אחרים יישא הלקוח בכל האחריות הנ"ל.

שימוש באתר
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד. המשתמש רשאי לעשות 'שימוש הוגן' בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
הזמנה ואחריות מוצר: "החברה" מתחייבת לשלוח למזמין/ה את המוצר שהלה הזמין/ה, אולם במידה של שביתה ברשויות המכס או הדואר, עלול המשלוח להתעכב עד למועד המאפשר משלוח. במקרה של שביתה ועיכובים שאינם באחריות "החברה" לא תישא "החברה" באחריות כלשהי בגין ההמתנה. במידה שהדגם המוזמן אינו במלאי ו/או במקרה של שביתה בדואר ו/או עיכוב כאמור ומכל סיבה שהיא, תעדכן "החברה" את המזמין/ה בשל העיכוב. לגבי שאלות ספציפיות יותר אנא צור/י עמנו קשר טלפוני או בטופס ההתקשרות באתר.
אתר בומבה הנו אתר מאובטח ובו מבוצעת סליקה מאובטחת של כרטיסי אשראי. לקוח שיועבר מאחד אתרים לאתר בומבה יסיים את הליך ההזמנה באתר זה.
"החברה" מתחייבת לשלוח למזמין/ה מוצר חדש בלבד ובאריזתו המקורית, ו/או מודפס וארוז כנהוג בחברה אלא אם כן תואם וסוכם עם המזמין/ה מראש כי המדובר במוצר מתצוגה או משומש.
הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש אזרח ישראל שגילו מעל 18 שנים.

אופן ביצוע הזמנה
א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את "החברה" לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת.
ב. רק לאחר ש"החברה" תסיים לבדוק את פרטיך (כגון תוקף וחוקיות כרטיס האשראי שלך, זהותך וכד'), ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כבת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי, או יצרניהם או מפיציהם בישראל.
ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי "החברה" .
ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא "החברה" רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

מועד אספקה
א. זמן האספקה הינו עד 21 ימי עסקים,  אם צוין אחרת בתיאור המוצר ו/או בכל מקום אחר ברחבי האתר (להלן: 'מועדי האספקה') מדובר על זמני אספקה או משלוח ממוצעים בלבד ואין בהם בכדי לחייב את החברה. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, ה"חברה" תפעל כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה ככל הניתן. הזמנות שיקלטו לאחר השעה 12:00 יחשבו כאילו נקלטו ביום העסקים הבא. המחירים אינם כוללים הובלת המוצר/ים עד לבית הלקוח באמצעות שליח מטעם "החברה", או באמצעות איסוף עצמי או במחסן הראשי בהצגת תעודת זהות ואישור הזמנה או באמצעות אחת משיטות המשלוח המופיעות באתר. למשלוח מוצר/ים לאזורים מרוחקים או אזורים שאינם אזורים עירוניים ו/או ליש"ע יש לתאם תחילה עם "החברה".
ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו (כגון שביתה במכס או בדואר או עומסים בחברת המלוחים וכד') יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת/אספקת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאים מנהלי האתר מטעמה של "החברה" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש מבצע הפעולה. יודגש בזאת שמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י "החברה" ואינם בשליטתה, והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא סופקו באמצעות שליח מטעם החברה.
ג. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם "החברה", ובכפוף לרשימת הישובים אשר בידי "החברה" בהן מתבצעת שליחות עד הבית או למרכזי שרות. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם "החברה" לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים, כגון אספקת המוצר באחת מחנויות "החברה".
יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה "החברה" הפוסקת הבלעדית בעניין זה.
ד. במידה והרוכש יהיה מעוניין בכך, יוכל לסור לאחת מחנויות "החברה" ולקבל המוצר שהוזמן בעצמו בלא כל עלות נוספת למחיר.
ה. לתשומת ליבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה. "החברה" עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא מול הספקים שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי ה ספקים במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם , ואולם "החברה" אינה מתחייבת כלפיך כי בכל מקרה יהא המוצר אשר רכשת או בו זכית באתר במלאי הספקים, ואינה יכולה להבטיח לפיכך כי המוצר אותו רכשת יסופק לך במקרה שלהיעדר מלאי, מכל סיבה שהיא.
במידה ויתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית "החברה" להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעת החברה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו"החברה" מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו /או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי "החברה" ו /או הספקים בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיוצא בזאת.

אין באמור לעיל להוות כל התחייבות לזמני הספקה! הזמנים המצויינים באתר הינם להערכה בלבד!
יחד עם זאת רוב המוצרים מסופקים תוך מספר ימים בודד.
מחירים ואמצעי תשלום

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי בסליקה אלקטרונית מאובטחת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
ב. "החברה" רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה במלואו.
ג. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע''מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

שיטות תשלום
1.כרטיסי אשראי (בהזמנה טלפונית יש לשלוח צילום תעודת זהות של בעל הכרטיס בפקס). עסקת כרטיס אשראי תבוצע אך ורק בנוכחות בעל הכרטיס ובצרוף תעודה מזהה. במקרה של רכישה טלפונית, חייב בעל הכרטיס להיות נוכח בעת קבלת המוצר/שרות.
2.מזומן (שטרות) במעמד קבלת המוצר באחת מחנויות "החברה".
3. תשלום בהמחאות.
תשלום בהמחאה אפשרי בתנאי שהצ'ק שיוכתב לפקודתנו. יופקד בחשבון הבנק לפחות 3 ימי ערך לפני אספקת המוצר/שרות וקבלת אישור מתאים מהבנק לגבי פירעון הצ'ק. תשלום בצ'ק בנקאי דינו כצ'ק רגיל.
4. תשלום בהעברה בנקאית.
ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבוננו אספקת המוצר/שרות תבוצע לאחר קבלת אישור התשלום מהבנק את פרטי חשבון הבנק ניתן לקבל בעת ביצוע ההזמנה.
5. כרטיסי אשראי: "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לקבל הזמנות רק לאחר אישור הכרטיס ע"י חברת האשראי. כמו כן "החברה" אינה מחויבת לקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי. למען ביטחונך, אין החברה שומרת פרטי כרטיס אשראי בכל צורה שהיא.
6. הזמנות באתר בומבה יחויבו בכרטיס אשראי בלבד בהליך סליקה מאובטח.

ביטול עסקה

א. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום, אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.
ב. אין ולא תהיה החלפה ו/או ביטול הזמנה של מוצרים אשר הודפסו על פי הזמנתכם. יחד עם זאת – במידה והזמנתכם טרם הודפסה ניתן לבטלה.
ג. חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבלתם את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
ד. יובהר ויודגש: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה או הפעלה ו/או הדפסה ו/או חריטה אלא באישור מראש מן "החברה".
האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

מבצעים, הנחות וקופונים
א. אין כפל מבצעים אלא אם כן צויין אחרת במפורש
ב. כל המבצעים בתוקף עד גמר המלאי או עד לתאריך הנקוב - המוקדם בינהם.
ג. המבצעים בתוקף אך ורק בתקופת המבצע - לא ינתנו הנחות רטרואקטיביות.
ד. שימוש בקופונים תקף אך ורק לרגע ההזמנה. לא תנתן הנחת קופון ללקוח אשר לא הזין קופון בזמן ההזמנה.
אחריות
א. "החברה" ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד "החברה" לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיוצא בזאת.
אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפירטנו בתנאי שימוש אלה.
ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
ג. בשום נסיבות לא תחול על "החברה" ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל, לרבות, ומבלי לפגוע ואו לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל"החברה" ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
ד. "החברה" ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ה. ידוע ומובהר בזאת כי כל התמנות וההדמיות באתר הן לצורך המחשה בלבד ועשויים לחול הבדלים קלים בין התמונה באתר לבין המוצר המוגמר. חברתנו משתשמת באמצעים הטכנולגיים המתקדמים ביותר להבטחת איכות המוצרים המודפסים, יחד עם זאת ייתכנו שינויי גוון ו/או מיקום ההדפס ע"ג המוצר. בכל טענה בנוגע לאיכות הדפסת המוצר תהא החברה הפוסקת האחרונה.

פניות למשרדי "החברה"
בכל שאלה אודות אתר זה ו/או שירותי "החברה", ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות "החברה", ניתן לפנות ישירות למשרד בטופס ההתקשרות באתר זה. תשובות תינתנה בהקדם האפשרי.

אחריות מידע ושימוש באתר
המידע המוצע לציבור באתר הינו 'כמות שהוא' (As is). "החברה" לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא "החברה" באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. לא תישא "החברה" באחריות לשינויים שנעשו בחומרים המוצגים באתר על ידו, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר. "החברה" לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי Java, JavaScript, ASP, ActiveX, ו/או כל אפליקציה אחרת. לעניין סעיף זה, '"החברה"' משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.

שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר ל"החברה" באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1891. פרסומים רשמיים של "החברה" במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של "החברה", רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

"החברה" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
1.במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
2.במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
3.אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו /או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
4.במקרה של כוח עליון , פעולות מלחמה , איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
5.אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
6.אם יתברר ל"החברה" כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או ה שירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך "החברה" תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגי ן המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור , לא תהיה לך כל טענה , תביעה ו /או דרישה, מכל מין וסוג , כלפי "החברה" בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

כשרות להשתמש באתר
1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות , בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין מתחת לגיל 18 או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
4 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
6. חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו /או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של מוצרי או שירותי הספק באתר.
7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל , תהא "החברה" , רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
8. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
9. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
10. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
11. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב"החברה" ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
12. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או ה שירות בו יזכה לצד ג ' ו/או לסחור בו.

פיתוח האתר וזכויות יוצרים
כל מידע תמונות ותכנים באתר ה"חברה" מוגן זכויות יוצרים והינו בבעלות וקניין רוחני של ה"חברה", אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוק. שימוש במרכיב ממרכיבים אלו יצריך את אישור ה"חברה" מראש ובכתב, אחרת ייחשב להפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של בעל הזכויות בחומרים המוצגים באתר. כל זכויות יוצרים וקניין רוחני במרכיבי פיתוח ובניית האתר, שפות תכנות, סקרטיפטים, אפליקציות, עיצוב אתר, גרפיקה ומיצוב (Branding), שייכים ל "בומבה"   ו/או "עולם הגביעים" .

bottom of page